Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

L’Ajuntament de Solsona no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

L’Ajuntament de Solsona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material són propietat de l’Ajuntament de Solsona, d’algun institut, empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament o bé de tercers.

L’Ajuntament de Solsona es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar la bústia de suggeriments d’aquest web o adreçar-vos a la següent adreça:

Oficina d’Atenció Ciutadana
Ajuntament de Solsona
C/ Castell, 20
Telèfons: 973 48 00 50
Fax: 973 48 23 61
ajuntament@ajsolsona.cat

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà citada anteriorment.